Vandløbsindsats og økonomi i Hjørring Kommune

Hjørring Kommune har beregnet omkostningerne for at opnå god fysisk og økologisk tilstand for de vandløb der er udpeget med indsats i kommunen. Omkostningerne for vandløbsindsatsen i Hjørring Kommune overstiger den ramme, der er afsat til hele Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Forfattere: Jens Pedersen

LinkedIn