Vandløbsrestaurering – har det en effekt?

mere end 30 år er der lavet vandløbsrestaureringsprojekter i Danmark. Spørgsmålet er, om det har haft en effekt. Og er effekten undersøgt i tilstrækkeligt omfang og i en grad, så vi bedre kan målrette kommende projekter. Der findes megen viden om restaurering af vandløb, men hvordan gør vi denne viden mere tilgængelig. Endelig kan man spørge, om vandløbsrestaurering er en samfundsøkonomisk god investering.

Forfattere: Sten Bøgild Frandsen

LinkedIn