Vandløbsrestaurering – har det en effekt?

mere end 30 år er der lavet vandløbsrestaureringsprojekter i Danmark. Spørgsmålet er, om det har haft en effekt. Og er effekten undersøgt i tilstrækkeligt omfang og i en grad, så vi bedre kan målrette kommende projekter. Der findes megen viden om restaurering af vandløb, men hvordan gør vi denne viden mere tilgængelig. Endelig kan man […]

Vandløbsrestaurering – har det en effekt? Read More »