Ammoniakemission fra svinestald

To målemetoder blev taget i brug ved indsamlingen af data, da emissionen af ammoniak fra en kombineret smågrise- og svinestald blev målt på timebasis i den varme del af året. Forfattere: Poul Pedersen

Ammoniakemission fra svinestald Read More »