Retablering af god økologisk status i mose

Mange moser er gennem tiden blevet markant påvirket af menne­skelige aktiviteter, så som dræning, opfyldning og tørveudgravning. Det betyder, at den biologiske diversitet er blevet reduceret, og at man i landbrugsoplande mangler den nitratreducerende effekt fra disse moser. I artiklen fokuseres på, hvordan effekten af moseregu­le­ringer kan vurderes med hjælp af avancerede beregningsmodeller Forfattere: Anders […]

Retablering af god økologisk status i mose Read More »