Ole Bøssing Christensen

Strategi for klimatilpasning i Østersøen

Som et led i EU’s strategi for Østersøen, har et hold forskere fra hele Østersøregionen samarbejdet om at udforme en strategi og handlingsplan for klimatilpasning i regionen. Projektet Baltadapt er tværfagligt og har set på effekter inden for områderne: Fødevareproduktion, infrastruktur, turisme og biodiversitet. Projektet er et af de første eksempler på at håndtere klimatilpasning […]

Strategi for klimatilpasning i Østersøen Read More »

Afstrømningens udvikling i Danmark

Fremtidige klimaforandringer vil sætte sine tydelige fingeraftryk på vandmiljøet i Danmark. Det hydrologiske kredsløb bestemmer, hvor meget vand der i sidste ende bliver til rådighed som vandmængde i vore ca. 64.000 km vandløb. Det hydrologiske kredsløb har betydning for mange andre forhold, bl.a. mobilisering og transport af kulstof, næringsstoffer og jordpartikler i landskabet. Ændringer i

Afstrømningens udvikling i Danmark Read More »