Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskrivelse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtilstand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Endelig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Danmark definerer god miljøtilstand samt en række […]

Danmarks første havstrategi Read More »