Danmarks første havstrategi

I oktober 2012 kom regeringen med Danmarks første havstrategi. Havstrategien indeholder en basisanalyse, der består af en beskrivelse og vurdering af de danske havområders nuværende miljøtilstand, af de menneskelige aktiviteters indvirkning på havområderne og en socioøkonomisk analyse af havområdernes udnyttelse. Endelig indeholder havstrategien også en beskrivelse af, hvordan Danmark definerer god miljøtilstand samt en række miljømål, der skal bidrage til god tilstand i de danske havområder i 2020

Forfattere: Lene Westergaard

LinkedIn