Lars Mortensen

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

I opgraderingen af risikovurderingsværktøjet JAGG til version 2.0 vil det som noget nyt være muligt, at vurdere naturlig nedbrydning under nedsivning af oliestoffer i jordens umættede zone til primært grundvand. Denne artikel beskriver et screeningsværktøj, der på baggrund af målinger af fysiske og kemiske parametre i jorden kan tydeliggøre om der er basis for at […]

Nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone Read More »

Driftsoptimering af INKA-beluftning

Ved en beluftning overføres flygtige forureningskomponenter fra væske til gasfase. I et samarbejde mellem Oliebranchens Miljøpulje, Vitus Bering og Rambøll er der foretaget en struktureret afprøvning og optimering af en INKA beluftning /1/. I denne artikel er der fokuseret på huldiameterens og hularealets indflydelse på bobletype og skumlaget i en INKA belufter samt opholdstiden og

Driftsoptimering af INKA-beluftning Read More »