Driftsoptimering af INKA-beluftning

Ved en beluftning overføres flygtige forureningskomponenter fra væske til gasfase. I et samarbejde mellem Oliebranchens Miljøpulje, Vitus Bering og Rambøll er der foretaget en struktureret afprøvning og optimering af en INKA beluftning /1/. I denne artikel er der fokuseret på huldiameterens og hularealets indflydelse på bobletype og skumlaget i en INKA belufter samt opholdstiden og luft/ vandforholdets betydning for renseeffektiviteten.

Forfattere: MORTEN CHRISTENSEN & LARS MORTENSEN

LinkedIn