Katrine Raundrup

Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland

I Arktis slår klimaændringerne tydeligt igennem. Isdækket reduceres, og der er bygder i Grønland hvor vilkårene for fangst på havisen og dermed livsgrundlaget er ændret. Men hvad sker der med dyr og planter på land? Er resultatet øget frigivelse af CO2 fra organisk materiale som gennem århundreder har ophobet sig i jorden – eller bliver […]

Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland Read More »

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk

I Grønland overvåges to oplande med det formål at vurdere eventuelle effekter af klimaændringer. Den ene station er lavarktisk og ligger syd for Nuuk i Kobbefjord. Det fulde prøvetagningsprogram blev startet i 2008 og omfatter både terrestriske og akvatiske elementer. Der foreligger nu resultater fra de første 3 år, og i denne artikel præsenteres og

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk Read More »