Overvågning af klimaeffekter i Kobbefjord, Vestgrønland

I Arktis slår klimaændringerne tydeligt igennem. Isdækket reduceres, og der er bygder i Grønland hvor vilkårene for fangst på havisen og dermed livsgrundlaget er ændret. Men hvad sker der med dyr og planter på land? Er resultatet øget frigivelse af CO2 fra organisk materiale som gennem århundreder har ophobet sig i jorden – eller bliver der tværtimod bundet CO2
i øget plantevækst? Det er spørgsmål som disse, vi forsøger at besvare ved hjælp af Nuuk Basic – et moniteringsprogram, der overvåger effekten i et lavarktisk økosystem. I denne artikel koncentrerer vi os om resultater fra den terrestriske del af delprogrammet BioBasis.

Forfattere: Peter Aastrup, Katrine Raundrup & Josephine Nymand

LinkedIn