Nr. 4

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk

I Grønland overvåges to oplande med det formål at vurdere eventuelle effekter af klimaændringer. Den ene station er lavarktisk og ligger syd for Nuuk i Kobbefjord. Det fulde prøvetagningsprogram blev startet i 2008 og omfatter både terrestriske og akvatiske elementer. Der foreligger nu resultater fra de første 3 år, og i denne artikel præsenteres og …

Sø-monitering for vurdering af klimaændringer i lavarktis – ved Nuuk Læs mere »

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande

Meget tyder på, at den nuværende strategi med ensidig fokus på kvælstofreduktion som middel til at nå de ønskede miljømål i danske farvande ikke er vejen frem, og at der også bør kigges i andre retninger. En ny forvaltningsstrategi bør udvikles i forbindelse med næste vandplan planperiode. Men er danske myndigheder klar til atforlade et …

Paradigmeskift i forvaltning af kystnære farvande Læs mere »

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet

Tilledningen af kvælstof (N) og fosfor (P) til tre vestjyske åer kan korreleres med målinger af disse parametre i vandløbene. Udledninger fra rensningsanlæg, dambrug, landbruget, regnvand samt ”natur” af N og P er bestemt for 80erne og for ca. 2004. Beregnede koncentrationer sammenholdes med målt vandkvalitet i perioden. Forfattere: Jeppe Edens, Bent Hasholt & Andreas …

Udledte næringsstoffers påvirkning af vandkvalitet Læs mere »

Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord

Fortidens synder kan måles i vandværkernes drikkevand og i parcelhusenes indeklima. Især de kræftfremkaldende chlorerede opløsningsmidler er farlige. Men de kan være svære at rense op. Især i moræneler, hvor opgravning ofte er eneste mulighed for en totaloprensning. Nu er et nyt alternativ for første gang blevet testet i Danmark, nemlig den termiske afværgemetode, Electric …

Electric Resistance Heating – Ny oprensningsmetode til lerjord Læs mere »

Ny viden om effekter af pesticider i vandløb

Medierne afspejler en stadig offentlig interesse for betydningen af pesticider i vores miljø. Og pesticider forbindes automatisk med dansk landbrug. Men er det retfærdigt? Og hvor stor betydning har pesticiderne i forhold til andre faktorer, som påvirker miljøet? Ny dansk og udenlandsk forskning kaster lys over effekterne af pesticider i vore vandløb, og mulighederne for …

Ny viden om effekter af pesticider i vandløb Læs mere »

Vanddråben

”Nu var der engang en gammel mand, som alle folk kaldte KribleKrable, for det hedte han. Han vilde alletider have det bedste ud af enhver ting og naar det slet ikke vilde gaae, saa tog han det med trolddom”. Forfattere: Bent Lauge Madsen