Jonas Ribergaard Rasmussen

Nyt værktøj styrker naturgenopretning

Erfaringerne fra Atkins vandløbsteams mangeårige arbejde med naturgenopretning viser; at beslutninger, som foretages i de tidlige faser af et projekt, har stor betydning for projektets samlede kvalitet. Ide seneste år, er det webbaserede værktøj SCALGO Live derfor blevet en vigtig del af Atkins indledende arbejde, da det netop bidrager til at styrke beslutningsprocessen i de […]

Nyt værktøj styrker naturgenopretning Read More »

Makroalger – og deres betydning for ålegræsset

De marine makroalger udgør en naturlig og vigtig del af ålegræssamfundene i vore kystnære områder. Årtier med forhøjet menneskabt udledning af næringsstoffer fra land har dog medført, at specielt de hurtigt voksende enårige arter hvert år blomstrer op og konkurrerer med ålegræsset om pladsen i fjorde og andre påvirkede kystområder. Forfattere: Jonas Ribergaard Rasmussen, Paula

Makroalger – og deres betydning for ålegræsset Read More »