Nyt værktøj styrker naturgenopretning

Erfaringerne fra Atkins vandløbsteams mangeårige arbejde med naturgenopretning viser; at beslutninger, som foretages i de tidlige faser af et projekt, har stor betydning for projektets samlede kvalitet. Ide seneste år, er det webbaserede værktøj SCALGO Live derfor blevet en vigtig del af Atkins indledende arbejde, da det netop bidrager til at styrke beslutningsprocessen i de tidlige faser.

Forfattere: Jonas Ribergaard Rasmussen, Mathias Kusk & Signe Barnes

LinkedIn