Små og sårbare – livet i mindre vandløb i et fremtidigt klima

Esben Astrup Kristensen, Brian Kronvang, Hans Thodsen & Jes Rasmussen