Sjældne plantearter i danske vandløb

Hvad er en sjælden art? Og hvorfor er sjældne arter vigtige? Vi bruger i disse år mange penge på at genoprette vandløb uden helt at vide, hvordan vi skal gøre det for bedst at understøtte de sjældne arter. Her præsenterer vi en liste over plantearter, som i dag er sjældne i danske vandløb, og som vi derfor bør have særlig fokus på, når vi genopretter levesteder i vandløb.

Forfattere: Helena Kallestrup, Lisbeth Henriksen, Jes Rasmussen, Peter WibergLarsen, Jens Christian Schou, Annette Baattrup-Pedersen & Tenna Riis

LinkedIn