Jakob Magid

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen

Hvor regnafstrømningen fra byerne hidtil er blevet ledt til fælles- eller separat kloak er det sandsynligt, at vi i fremtiden i højere grad tilbageholder vandet på overfladen og lader det nedsive eller udnytter vandet til rekreative formål i bymiljøet. Den form for regnvandshåndtering stiller os overfor nogle hidtil usete udfordringer omkringsikring af regnafstrømningens kvalitet. Forfattere: […]

Regnafstrømningens kvalitet på agendaen Read More »

Opløst organisk fosfor i grundvand?

Normalt anses fosforudvaskning fra landbrug til grundvand at være ubetydelig, og al fosfor opløst i grundvand, at være orthofosfat. I det øvre grundvand er der imidlertid fundet højere koncentrationer af opløst organisk fosfor end af orthofosfat. Vandplanernes fokus på grundvandets påvirkning fra overfladevand giver et øget behov for kendskab til indhold, udbredelse og årsager til

Opløst organisk fosfor i grundvand? Read More »

Østrogener fra human urin i miljøet

Human urin indeholder mange værdifulde næringsstoffer. I stedet for at oprense næringsstofferne fra spildevandet, kan urin med fordel tilbageføres til landbruget som organisk gødning. Samtidig ville man mindske østrogenbelastningen til de meget sårbare vandmiljøer. Men hvordan vil østrogenbelastningen i jord være ved brug af human urin i forhold til almindelige organiske gødninger? Forfattere: Jane Lindedam,

Østrogener fra human urin i miljøet Read More »