Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl!

Hvis en myndighed vurderer, at et projekt eller en plan kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering. En række EF-domme har lagt grundlaget for en restriktiv tolkning af indholdet af dette krav. Videnskabelig tvivl skal komme Natura 2000-området til gode. En omfattende naturkonsekvensvurdering for en ny bro- eller tunnelforbindelse over Roskilde […]

Naturkonsekvensvurdering – uden videnskabelig tvivl! Read More »