Harley Bundgaard Madsen

Danmarks nye vandområdeplaner

De nye vandområdeplaner, som netop er sendt i et halvt års høring, indeholder en række indsatser for det danske vandmiljø med henblik på at leve op til vandrammedirektivets målsætninger. Samtidig er indsatsbehovet for yderligere reduktion af kvælstoftilførslen til vandmiljøet, som er opgjort i forbindelse med vandområdeplanerne, et input til det faglige grundlag for en fremtidig …

Danmarks nye vandområdeplaner Læs mere »

Reelgrass og vandmiljøforvaltning

Vandmiljøforvaltningen i Danmark skal være baseret på den nyeste viden og derigennem på det bedst mulige faglige grundlag. Dette fordrer et samarbejde mellem miljømyndigheder og forskningsinstitutioner. Det nyligt afsluttede projekt, Reelgrass /1/ finansieret af Statens Miljøforskningsråd er et godt eksempel på dette. Projektet, som har haft deltagelse af såvel forskere, interessenter som miljømyndigheder har udviklet …

Reelgrass og vandmiljøforvaltning Læs mere »