Reelgrass og vandmiljøforvaltning

Vandmiljøforvaltningen i Danmark skal være baseret på den nyeste viden og derigennem på det bedst mulige faglige grundlag. Dette fordrer et samarbejde mellem miljømyndigheder og forskningsinstitutioner. Det nyligt afsluttede projekt, Reelgrass /1/ finansieret af Statens Miljøforskningsråd er et godt eksempel på dette. Projektet, som har haft deltagelse af såvel forskere, interessenter som miljømyndigheder har udviklet ny viden om forhold, der styrer udbredelse og reetablering af ålegræs i det marine miljø, – en viden der kan drages nytte af i den næste generation af vandplaner, som skal være færdige ved udgangen af 2015.

Forfattere: Harley Bundgaard Madsen, Cathrine Bøgh Pedersen & Mikael Hjorth Jensen

LinkedIn