Hans Spelling Østergaard

Nitratudvaskning – hvilken model?

Hvilke modeller skal bruges til beregning af nitratudvaskningen i forskellige situationer? Spørgsmålet er vigtig, fordi resultaterne af udvaskningsberegninger har stor betydning for landbruget bl.a. i forbindelse med amternes vurdering af miljøpåvirkningen ved udvidelse af husdyrholdet (VVM). I nærværende artikel sammenlignes resultaterne af beregninger med en række forskellige modeller. Forfattere: LEIF KNUDSEN & HANS SPELLING ØSTERGAARD

N-udvaskning med DAISY-ståbi

Ønsket om forbedret vandmiljø stiller krav til landmanden om reduceret udvaskning. Landmanden stiller krav om en individuel behandling. I projektet “DAISY-standardisering” er udviklet et redskab og en Ståbi, der kan hjælpe amtsmedarbejdere og landbrugskonsulenter igennem en vurdering af udvaskning fra enkeltmarker og bedrift. Forfattere: MERETE STYCZEN, JENS KRISTIAN LØRUP, ROBERT NØDDEBO POULSEN, SØREN HANSEN, LARS …

N-udvaskning med DAISY-ståbi Læs mere »