Hans Spelling Østergaard

Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden

Gennem et år er der foretaget målinger med biomonitorer af ammoniaknedfaldet fra en fjerkræstald, og der er samtidig gennemført målinger ved tre forsøg i vinterhvede med forskellig afstand til to stalde med hønniker. Målingerne er blevet brugt til at validere OML-DEP modellen. Forfattere: Hans Spelling Østergaard & Søren Ugilt Larsen

Biomonitering af ammoniaknedfaldet tæt ved stalden Read More »

Nitratudvaskning – hvilken model?

Hvilke modeller skal bruges til beregning af nitratudvaskningen i forskellige situationer? Spørgsmålet er vigtig, fordi resultaterne af udvaskningsberegninger har stor betydning for landbruget bl.a. i forbindelse med amternes vurdering af miljøpåvirkningen ved udvidelse af husdyrholdet (VVM). I nærværende artikel sammenlignes resultaterne af beregninger med en række forskellige modeller. Forfattere: LEIF KNUDSEN & HANS SPELLING ØSTERGAARD

Nitratudvaskning – hvilken model? Read More »

N-udvaskning med DAISY-ståbi

Ønsket om forbedret vandmiljø stiller krav til landmanden om reduceret udvaskning. Landmanden stiller krav om en individuel behandling. I projektet “DAISY-standardisering” er udviklet et redskab og en Ståbi, der kan hjælpe amtsmedarbejdere og landbrugskonsulenter igennem en vurdering af udvaskning fra enkeltmarker og bedrift. Forfattere: MERETE STYCZEN, JENS KRISTIAN LØRUP, ROBERT NØDDEBO POULSEN, SØREN HANSEN, LARS

N-udvaskning med DAISY-ståbi Read More »