Ciarán Murray

På vej mod et godt havmiljø

Den 22. december 2014 kom 2. generations vandplaner i høring. Planerne er baseret på en helt ny marin værktøjskasse, der er resultatet af et fagligt udfordrende modelprojekt. De nye værktøjer imødegår den kritik, der har været af 1. generations vandplaner, ved at forbedre det marin-faglige grundlag for forvaltning af kystvandene. Denne artikel beskriver grundelementerne i […]

På vej mod et godt havmiljø Read More »

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet

Hvordan er miljøtilstanden i de danske farvande? Dette enkle spørgsmål er til dato ikke besvaret entydigt. Vi giver her et foreløbigt svar, som er forankret i de vurderingsprincipper som følger af havstrategidirektivet og i brugen af et simpelt indikator-baseret vurderingsværktøj. Forfattere: Jesper H. Andersen, Ciarán Murray, Martin M. Larsen, Jens W. Hansen & Cordula Göke

Op i det røde felt? – vurdering af miljøtilstanden i havet Read More »