På vej mod et godt havmiljø

Den 22. december 2014 kom 2. generations vandplaner i høring. Planerne er baseret på en helt ny marin værktøjskasse, der er resultatet af et fagligt udfordrende modelprojekt. De nye værktøjer imødegår den kritik, der har været af 1. generations vandplaner, ved at forbedre det marin-faglige grundlag for forvaltning af kystvandene. Denne artikel beskriver grundelementerne i værktøjskassen.

Forfattere: Anders Chr. Erichsen, Jesper Christensen, Hanne Kaas, Trine Cecilie Larsen, Stiig Markager, Ciarán Murray, Flemming Møhlenberg, Erik Koch Rasmussen & Karen Timmermann

LinkedIn