Mariager Fjords økologiske historie

Palaeoøkologiske undersøgelser kan bruges til at rekonstruere udviklingen i akvatiske økosystemer over tid. I kombination med statistiske metoder kan ændringer i de biologiske og kemiske indikatorer kvantificeres og sammenholdes med ændringer i bebyggelse og andre menneskelige aktiviteter i oplandet. I denne artikel benytter vi paleoøkologiske metoder til at belyse udviklingen i Mariager Fjord gennem de […]

Mariager Fjords økologiske historie Read More »