Mariager Fjords økologiske historie

Palaeoøkologiske undersøgelser kan bruges til at rekonstruere udviklingen i akvatiske økosystemer over tid. I kombination med statistiske metoder kan ændringer i de biologiske og kemiske indikatorer kvantificeres og sammenholdes med ændringer i bebyggelse og andre menneskelige aktiviteter i oplandet. I denne artikel benytter vi paleoøkologiske metoder til at belyse udviklingen i Mariager Fjord gennem de seneste 110 år.

Forfattere: Marianne Ellegaard, Nina Reuss, Annemarie L. Clarke og Daniel J. Conley

LinkedIn