Miljømålsloven og de nye miljøcentre

En af de største udfordringer for de nye miljøcentre er udarbej­delsen af Vandplaner og Natura 2000-planer. Formålet med planlægnings­processen er at opnå god tilstand for vandområderne og gunstig bevaringsstatus for naturen.

Forfattere: Tony Christensen

LinkedIn