Sundhedsrisiko ved oversvømmelser

Siden koleraepidemien i 1853 har succesen med at adskille drikkevand fra spildevand og forhindre menneskelig kontakt til spildevand været så stor og varet så længe, at befolkningen – og i nogen grad også forsyninger og myndigheder – har tabt dette perspektiv i dagligdagen. Derfor er der i dag kun få, der tænker sundhed, når
bydele oversvømmes og ved den forebyggende skybrudssikring.

Forfattere: Anders Chr. Erichsen, Nina Donna Sto. Domingo, Ann Dorrit Enevoldsen, Gerald Heinicke, Claus Jørgensen & Ole Mark

LinkedIn