PFAS– en trussel som eskalerer

For mere end 16 år siden kom visse PFAS-stoffer i fokus som persistente organiske miljøgifte. Dette førte til regulering/udfasning og søgen efter mere miljøvenlige erstatningsstoffer. Vores erfaringer med PFAS-stoffer i miljøsammenhæng har hidtil været i relation til grundvand, men forureningssager i løbet af 2021 viser, at en tværfaglig tilgang til forurening med PFAS er nødvendig.

Forfattere: Jacqueline Falkenberg, Julie Kofoed & Søren Dyreborg

LinkedIn