Plantetoksiner i jord og vandmiljøet –hvad er op og ned?

Afgrøder og vilde planter producerer sekundære metabolitter, hvoraf en del er giftige for mennesker. Plantetoksinerne kan spores fra planten via jord til overfladevand og grundvand. Koncentrationerne bestemmes af stoffernes stabilitet og nedbørsdrevet udvaskning. Vi foreslår en specifik indsats på plantetoksiner, som tilhører gruppen af
alkaloider, da de er meget giftige, stabile i miljøet og hyppigt fundne. Der er stærkt behov for, at toksinerne indgår i regulære moniteringsprogrammer af vandkvalitet.

Forfattere: Hans Christian Bruun Hansen, Lars Holm Rasmussen & Bjarne Westergaard Strobel

LinkedIn