Overvågning af havmiljøet

EU’s miljøreguleringer og en økosystem-baseret tilgang til miljøforvaltningen er data-krævende. Da ressourcerne til miljøovervågning fremover formentlig er begrænset er der god grund til at se på de eksisterende programmer. Kan ressourcerne udnyttes bedre ved et øget samarbejde nationalt og internationalt i stedet for økonomiskbegrundede nedskæringer af de eksisterende aktiviteter?

Forfattere: Claus Hagebro

LinkedIn