Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre

Gennem de sidste år er et stigende antal alternative filtermedier blevet introduceret i biofiltre til drikkevandsbehandling. Artiklen sammenholder effekten af disse alternative filtermedier på vandbehandling med deres fysiske og kemiske egenskaber. Dette med henblik på i fremtiden at kunne træffe et mere begrundet valg af filtermedie ved opstart af nye biofiltre.

Forfattere: Ditte Andreasen Søborg & Torben Lund Skovhus

LinkedIn