Ormstrup Sø: fremtidens restaureringer

Sørestaurering kan være et nødvendigt redskab til at skabe en bedre vandkvalitet i søer, men forstår vi mekanismerne godt nok, og hvordan sikres de bedste resultater? Hvis restaureringen målrettes fosforfrigivelse fra sedimentet, kan cirkulære principper så anvendes, hvor den fosfor, som er skadelig for søen, men samtidigt en kritisk begrænset ressource i en nær fremtid, kan udnyttes?

Forfattere: Martin Søndergaard, Kasper Reitzel, Christian Skov, Henrik Baktoft, Anders Nielsen, Thomas Davidson, Theis Kragh & Martin Lykke Kristensen

LinkedIn