Naturpleje som driftsgren

Et væsentligt parameter til at højne og sikre biodiversiteten i Danmark er afgræsning af ekstensive naturarealer. For at det kan lade sig gøre, er det helt afgørende, at der bliver skabt gode rammer for kvægbrugere, så det bliver attraktivt at afgræsse de mest værdifulde naturarealer.

Forfattere: Heidi Buur Holbeck

LinkedIn