Hvad tænker et marsvin om en bro

En computermodel kan naturligvis ikke fuldt ud beskrive et levende dyr, men kan alligevel bibringe nye indsigter. Baseret på data indsamlet fra marsvin i danske farvande har vi udviklet en såkaldt individbaseret model, med udgangspunkt i simple antagelser om hvad der er vigtigt for et marsvin, der søger føde. Ud af disse simple antagelser kommer de overordnede bevægelsesmønstre for de simulerede marsvin til at ligne de rigtige marsvin i forbløffende grad.

Forfattere: Jakob Tougaard og Jacob Nabe-Nielsen

LinkedIn