Hvad tænker et marsvin om en bro

En computermodel kan naturligvis ikke fuldt ud beskrive et levende dyr, men kan alligevel bibringe nye indsigter. Baseret på data indsamlet fra marsvin i danske farvande har vi udviklet en såkaldt individbaseret model, med udgangspunkt i simple antagelser om hvad der er vigtigt for et marsvin, der søger føde. Ud af disse simple antagelser kommer […]

Hvad tænker et marsvin om en bro Read More »