Kortlægningaf lavbundsjord til naturgenopretning

Udtagning af lavbundsjord har primært fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser fra drænede organiske jorde, men det er samtidig også en mulighed for at genoprette grundvandspåvirket natur til gavn for biodiversiteten. En botanisk feltkortlægning kan give megen nyttig viden om både naturtilstand og hydrologi, men hvordan kan man bruge nye metoder som termokortlægning fra drone og modellering af grundvandsudstrømning?

Forfattere: Camilla Fløjgaard, Ole Munch Johansen, Dagmar Kappel Andersen, Ane Kirstine Brunbjerg, Hans Henrik Bruun, Geoff Groom & Rasmus Ejrnæs

LinkedIn