LAR Potentiale: Nyt screeningsværktøj

LAR Potentiale er et nyt screeningsværktøj til vurdering af enkeltstående LAR-løsningers hydrologiske potentiale. Værktøjet er designet til at understøtte den indledende screeningsfase af byudviklingsprojekter, hvor der er mange faggrupper, organisationer og borgere involveret. Derfor er værktøjet enkelt og hurtigt at bruge, og resultaterne
er nemme at kommunikere.

Forfattere: Camilla Christiane Jakobsen, Sara Maria Lerer, Peter Steen Mikkelsen & Hjalte Jomo Danielsen Sørup

LinkedIn