Kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden?

Ifølge Folketingets ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” skal landbruget bidrage væsentligt til at nå målet om at reducere udledningerne af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990. En forøgelse i jordens kulstoflager ved ændringer i driften på marken kan reducere den årlige CO2 udledning, men det er en kompliceret affære at opgøre driftstiltagenes kulstoflagringspotentiale.

Forfattere: Johannes L. Jensen, Lars J. Munkholm & Jørgen Eriksen

LinkedIn