Jørgen Eriksen

Kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden?

Ifølge Folketingets ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” skal landbruget bidrage væsentligt til at nå målet om at reducere udledningerne af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990. En forøgelse i jordens kulstoflager ved ændringer i driften på marken kan reducere den årlige CO2 udledning, men det er en […]

Kan vi øge kulstofindholdet i landbrugsjorden? Read More »

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion

Anvendelse af mange-arts-blandinger i græsmarker til produktion kan øge nytteværdien, f.eks. i form af forbedrede vilkår for bestøvende insekter, øget ressourceudnyttelse, kulstoflagring, udbyttestabilitet, husdyrsundhed og produktkvalitet. Det er hypotesen i et nyt projekt, hvor målet er at designe græsmarker, som både øger naturværdien og giver en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion. Forfattere: Jørgen Eriksen, Beate Strandberg og

Biodiversitet i græsmarken en fordel for både natur og fødevareproduktion Read More »