Hvad ved vi om den invasive svovlorm, Marenzelleria viridis?

Nyhedsmedierne fattede for nyligt interesse for vores forskning i den invasive svovlorm. Vores udlægning af den biologiske og økologiske viden om disse orme blev imidlertid noget forvrænget, så det endte med historier om stinkende orme, som udrydder ålegræsset. Det var slet ikke meningen, da vi blot ønskede at formidle viden om en ny og interessant ormeart i vore kystområder. I denne artikel vil vi derfor fortælle, hvad vi på nuværende tidspunkt faktisk ved om svovlormens biologi og økologi.

Forfattere: Erik Kristensen, Gary T. Banta, Cintia O. Quintana, Matthieu Delefosse & Mogens R. Flindt

LinkedIn