Fortællinger om vort landskab

Vort landskab er styret og formet på en kulturel baggrund. Ud fra præferencer og fortællinger hos forskellige befolkningsgrupper analyseres disses opfattelser af, samt holdninger og ønsker til nuværende og fremtidige landskaber og natur. Ønsker vi, og er vi mon på vej mod en vildere natur?

Forfattere: Annette Sode

LinkedIn