Overløb fra fælleskloak er ikke altid den eneste synder!

Regnvand er ikke bare regnvand, i hvert fald ikke når det ledes ud i de danske vandløb. Hvad enten det er fra separat- eller fælleskloak påvirker oplandets aktiviteter i høj grad forureningsgraden af regnvandet. I mange tilfælde antages overløb fra fælleskloak at være den største synder, når der tales om forringelse af vandløbets kemiske tilstand, men regnvand udledt direkte fra separatkloakerede oplande kan i lige så høj grad forringe vandkvaliteten.

Forfattere: Frederikke Linulf, Bettina Precht Simonsen, Katrine Nielsen & Luca Vezzaro

LinkedIn