Filsø – den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne

Filsø er en af Danmarks største naturgenopretninger. Med den 915 ha store sø fulgte en forventning om, at de tidligere dyrkede jorder mange år fremover ville frigive så megen næring til søvandet, at gentagne algeopblomstringer ville dominere systemet. Men Filsø er fyldt med overraskelser, og det tegner til, at fosfor og humusstoffer fra søbunden hurtigt vaskes ud af søen. Denne artikel beskriver et yderst dynamisk system, som allerede nu har stor naturmæssig værdi.

Forfattere: Kathrine Petersen, Theis Kragh & Kaj Sand-Jensen

LinkedIn