Drivhusgasser ved Gyldensteen Strand deler vandene

Vådområder spiller en vigtig rolle som klimavirkemidler grundet deres evne til at lagre kulstof. De genskabte marine og ferske vådområder ved Gyldensteen Strand sparer atmosfæren for tusindvis af tons CO2 om året i forhold til før oversvømmelsen. Den ferske del af området udleder til gengæld store mængder metan (CH4). Her redegør vi for det klimaperspektiv der følger med gendannelse af vådområder. Er det måske fremtiden at gendanne flere marine vådområder?

Forfattere: Susan Guldberg G. Petersen, Erik Kristensen & Cintia Organo Quintana

LinkedIn