Dobbeltporøs Filtrering

Dobbeltporøs Filtrering (DPF) er en ny teknologi, der er udviklet til rensning af vejvand. Teknikken, der er patenteret, er målrettet samtidig fjernelse af partikulære og opløste forureninger. First proof of concept er gennemført i perioden 2007-2009 i et pilotanlæg i Ørestad, der modtager regnafstrømning fra 1,3 ha veje og P-arealer. Licensaftale er under indgåelse med privat firma, og den første afprøvning af fuldskalaanlæg med specialudviklede DPF-industrimoduler forberedes

Forfattere: Marina Bergen Jensen, Per Eduard Robert Bjerager & Karin Cederkvist

LinkedIn