Dansk P-index til bestemmelse af fosfortab

Indgreb mod fosfortab fra det åbne land til overfladevand må – for at opnå en effekt inden for en overskuelig tid og for at være omkostningseffektive – rettes mod kritiske kildeområder. Kortlægning efter Pindeks metoden er en måde at identificere de kritiske kildeområder på. P-indeks metoden benytter sig af lettilgængelige data, og de første danske forsøg med metoden er lovende

Forfattere: HANS ESTRUP ANDERSEN, GOSWIN HECKRATH OG BRIAN KRONVANG

LinkedIn