Nr. 3

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der prioriteres i forhold til de politisk fastsatte rammer. Siden 1998 er målinger af en række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i vandmiljøet – dvs. i vand, biota og sediment i kystvande, søer og vandløb – og i punktkilder …

Tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet Læs mere »

Fortællinger om vort landskab

Vort landskab er styret og formet på en kulturel baggrund. Ud fra præferencer og fortællinger hos forskellige befolkningsgrupper analyseres disses opfattelser af, samt holdninger og ønsker til nuværende og fremtidige landskaber og natur. Ønsker vi, og er vi mon på vej mod en vildere natur? Forfattere: Annette Sode