Borgerinddragelse i vandforvaltning

Et stort vandselskab vil lukke et gammelt vandværk inde i byen for at spare penge. Effekten på grundvandsniveauet af at stoppe indvindingen er dårligt belyst i mangel af lokale data. Grundejerne frygter stigende grundvand i kældre og haver. Lovgivningen hindrer, at kommune og vandselskab kan hjælpe grundejere med afværgeforanstaltninger. Kan borgerinddragelse hjælpe i en sådan interessekonflikt?

Forfattere: Jens Christian Refsgaard, Olaf Berg, P.S. Ramanujam, Henrik Anthony, Henriette Jakobsen, Steffan Alexander Thule Madsen, Henrik Correll & Jeppe Eriksen

LinkedIn