Badevandsudsigt for Københavns Havn

Overalt i verden påvirkes badevandskvaliteten af regnbetingede
overløb, men kun få steder oplyses offentligheden om, at dette er
tilfældet eller – endnu bedre – hvor og hvornår der har fundet et
overløb sted. Derfor vil der være gentagne tilfælde, hvor badegæster
reelt bader i fortyndet spildevand. Vi opsummerer her kort de erfaringer, der er gjort med en badevandsudsigt for Københavns Havn
for sommeren 2002.

Forfatter: Anders Christian Erichsen, Jan Burgdorf Nielsen, Jan Rasmussen, Karian Sørensen, Karl Iver Dahl-Madsen

Kategori: 2003

LinkedIn